WWW.KERAMIKOT.CO.IL
מרכז הפצה לחומרי בנין בסיטונאות

טלפון 09-8991882     פקס 09-8991887

הצהרת נגישות
שלח וואטסאפ
צלצל
מבצע מערכות סינון בית-אל מוסדיות מבצע מערכות סינון בית-אל מוסדיות

מבצע - מערכת אוורור וסינון אוויר מוסדית סמויה:

מבצע לגולשים באתר - המחיר המיוחד כולל הובלה, התקנה ובדיקת על-לחץ* ללא חיוב.
פרטים בפלאפון 050-5256255

*(לא כולל רמת הגולן, שטחים, בקעה והערבה, ובכפוף למדיניות המפעל.)

מערכת אוורור וסינון אוויר מוסדית סמויה

כל הקיר פנוי - לניצול מירבי של שטח המרחב המוגן

בית-אל תעשיות מאפיינים עיקריים
 • סמויה בהתקנה מעל תקרה אקוסטית.
 • כל הקיר פנוי - הפעלה ידנית נסתרת בגוף המערכת ונשלפת רק בחירום בהפסקת חשמל.
 • בטיחותית - כל הרכיבים מעל גובה אדם ממוצע.
 • "All in one" - בלי צנרת וחלקים חשופים
 • אין צורך במחיצת הגנה.
 • הפעלה פשוטה - מעבר למצב סינון במשיכת ידית בלבד.
 • גמישות בדרכי בהתקנה בהתאם לתכנון המרחב המוגן.

לייעוץ, מכירות והתקנה ארצי : 09-8991882

דרישות להתקנת המערכת:
 • כניסת אוויר - אוגן 8" בגובה המירבי 305 ס"מ מהרצפה למרכז האוגן.
 • יציאת אוויר - אוגני 8" לפי ת"י 4422 רצוי בקיר נגדי לכניסת אוויר.
 • בהתקנה מעל תקרה אקסוטית - להשאיר פתח שירות והפעלה במידות 100X220 ס"מ סביב המערכת. אפשר להתקין כיסוי שניתן לפתיחה.
פיקוד העורף כל המוצרים המוצגים בעמוד זה הם מוצרים חדשים ומתקדמים המיוצרים בפיקוח מכון התקנים ולפי דרישות הג"א - פיקוד העורף.


טבלת דגמים - מערכת איוורור וסינון אויר מוסדית "סמויה" -
 • לחץ על התמונות להגדלה ולפרטים נוספים.
דגם הספק פרטים טכניים מידות המחשה
סמויה hidden-30 מספקת 180/360 מק"ש אוויר צח/מסונן למיגון עד 30 איש נתונים טכניים תיבת-נח סמויה דגם hidden-50
סמויה hidden-50 מספקת 300/600 מק"ש אוויר צח/מסונן למיגון עד 50 איש נתונים טכניים תיבת-נח סמויה דגם hidden-50
סמויה hidden-66 מספקת 400/800 מק"ש אוויר צח/מסונן למיגון עד 66 איש נתונים טכניים תיבת-נח סמויה דגם hidden-50
סמויה hidden-100 מספקת 600/1200 מק"ש אוויר צח/מסונן למיגון עד 100 איש נתונים טכניים תיבת-נח סמויה דגם hidden-50
סמויה hidden-100G מספקת 600/1200 מק"ש אוויר צח/מסונן למיגון עד 100 איש נתונים טכניים תיבת-נח סמויה דגם hidden-50

הערות -
 • ניתן ללחוץ על התמונות להגדלה.
 • הנתונים נכונים למרץ 2020 .
 • הנתונים עלולים להשתנות ללא התראה בהתאם להחלטת היצרן!

לייעוץ, מכירות והתקנה ארצי : 09-8991882

פיקוד העורף כל המוצרים המוצגים בעמוד זה הם מוצרים חדשים ומתקדמים המיוצרים בפיקוח מכון התקנים ולפי דרישות הג"א - פיקוד העורף.

הערות:

 • ההתקנה מתבצעת בממ"מים אטומים ותקניים בלבד. אחרי ביצוע בדיקת אטימות לפי תקן 4577 ע"י מעבדה מוסמכת.
 • באחריות המזמין לאשר את דגמי המערכות המוצעות מראש ע"י מהנדס פקע"ר.
 • המחיר אינו כולל עבודות איטום ומסגרות.
 • המחיר כולל בדיקת אל-לחץ אחת ואחריות לפעילות התקינה של כל החלקים המקוריים של המערכת בכפוף בהוראות ההפעלה של היצרן.
 • התקנת המערכת תבוצע אך ורק לאחר שהממ"מ עבר בהצלחה בדיקת אטימה. (באחריות המזמין, ולפני הזמנת ההתקנה.)
 • חובה לוודא שבכל ממ"מ קיימים צינורות 8" פנימיים וחיצוניים ונקודת חשמל קרובה לצינור הכניסה 8" החיצוני. (עד 2 מטר אורך.)
 • על הממ"מ להיות ריק מתכולה ומאדם בזמן ההתקנה.
 • חל איסור על הטכנאי המתקין לנגוע בציוד של הממ"מ שאינו קשור למערכת.
 • במקרה של ביטול ההתקנה ביום ההתקנה הלקוח יחוייב על ביטול/שינוי המועד בעלות של 5% ממחיר המוצר.
 • במקרה והוזמנו חלקים/אביזרים מיוחדים, הלקוח יחוייב על האביזר הנוסף בנפרד.
 • קבלת תו-תקן מותנה בדרישות התקן של פיקוד העורף. לקוח אשר לא יעמוד בדרישות אלו, לא יקבל תוויות תקן. ביקור נוסף/חוזר יחוייב בתשלום
 • המזמין יאפשר גישה ושימוש במעלית ו/או מנוף לשינוע המערכת.
 • אביזרי עזר להתקנה במידת הצורך - לדוגמא: מעבר או מסיט 8"/8" , צינור אב"כ 8" ברך, טבעת פילוס 8" , גובלי מרווח להתקנת גבס, ערכת מגן רסיסים 8" , קידוחי בטון וכדומה... שאינם כלולים בעסקה במידה ויידרשו, יחוייבו וישולמו בנפרד לפי מחירון המפעל.

לייעוץ, מכירות והתקנה ארצי : 09-8991882מרכז הזמנות ארצי טלפון
טלפון 09-8991882  |  פקס 09-8991887